ustegarantii

Garantii

Võtmekeskus.ee metalluste garantii tingimused.  


Võtmekeskus OÜ poolt valmistatud toodetele kehtib kaheaastane garantii, mille eelduseks on meie poolt teostatud paigaldus ning kasutusjuhendi järgimine.
Garantiiaeg algab toote üleandmisest tellijale ja selle aluseks on ostu tõendav väljastatud arve või ostutšekk.

Garantii anname:
– Kujukindlusele, kui toote pikikaardumine ületab 4 mm kahe meetri kohta paigaldamise hetkel või 5 mm kahe meetri kohta kolm kuud pärast paigaldust.
– Värvkatte ja laki püsivusele värvitud ja lakitud toodetel.
– Võtmekeskus OÜ poolt teostatud paigalduse vigadele.
– Transpordil tekkinud defektidele, kui need fikseeritakse toote üleandmise/vastuvõtmise hetkel, tingimusel, et transport on tellitud Turvauksed.ee-st.

Garantii ei laiene:
– Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides, veest või kemikaalidest (värvi eraldumine, kuju muutus, hallitus jne).
– Puidule iseloomulikele omadustele, nagu tooni muutus UV mõjul, minioksakohad.
– Normaalsele viimistluse, hingede, lukkude ja ukseläve kulumisele
– Toote lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele (tulekahju, veeuputus, vandalism jne.)
– Hoone konstruktsiooni vajumisest põhjustatud vigadele.
– Paigalduse vigadele, kui paigaldus ei ole teostatud Võtmekeskus OÜ või Volitatud ettevõte poolt.
– Toodetele, mida on peale vastuvõtmist töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, Viimistletud jms).
– Toodetele, millele on pärast kliendile üleandmist kinnitatud mittesobiv lisavarustus või toote pind on kaetud mittesobiva viimistlusmaterjaliga (vajadusel tuleb eelnevalt konsulteerida müügiesindajaga).
– Toodetele, mille eest tellija ei ole 100% tasunud.
– Keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele (tahm, happed, jms)

Mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest hiljemalt kahe nädala jooksul kirjalikult teavitada tootjat või edasimüüjat. Juhul kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii, on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik Võtmekeskus OÜ poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.

Lugupidamisega,
Võtmekeskus OÜ

Back call
Request sent successfully!
Nimi *
Telefon *
Preorder
Preorder sent successfully!
Nimi *
Telefon *
Lisa ostukorvi
Üleminek ostukorvi
Saada küsimus, või hinnapäring siit!